Välkommen

Verksamhet

Minnesspecialisten ägnar sig åt minnesutredningar på specialistnivå. Vi finns i Skåne. Verksamhet utgör en vårdinstans mellan primärvård och universitetsklinikerna och har som uppdrag att ansvara för bedömning, diagnostik, och initiering av vård och behandling av personer med minnessvårigheter eller andra symptom som kan tyda på misstänkt demenssjukdom.

Målsättning

Vår målsättning är att alla personer med misstänkt demenssjukdom ska utredas och efter eventuell diagnos erbjudas behandling, uppföljning och stöd, samt att närstående ska erbjudas stöd. Vi strävar efter hög tillgänglighet och ett gott omhändertagande med individens bästa i fokus.

Utredning

Utredningen syftar till att hitta orsaker till symptomen och att fastställa ev. diagnos för att kunna ge rätt behandlings- och stödinsatser. Läkemedelsbehandling kan bli aktuell, samt även information, råd och stöd till närstående.

Symtom

Symtom för Alzheimers kommer successivt. Tidiga symtom är ofta svårigheter med minnet och ha en rubbad tidsuppfattning. Man kan få svårt att prata och känna oro och ledsamhet. Ofta märker man sina problem och svårigheter, vilket kan leda till att man undviker sociala sammanhang. Andra symtom är man kan få svårighet att se sammanhang i t ex tv program, böcker och tidning. Eftersom tidsuppfattning rubbas blir det svårt att vara själv, då man inte vet hur länge närstående har varit borta.

En bit in i sjukdomen blir problemen större. Det kan vara svårt att ansvara för enkla sysslor så som handla, städa, resa, räkningar, mm. Många känner inte längre igen sig själva och går vilse.

Det blir svårare att hantera enklare saker som sin hygien. Det är inte ovanligt att man blir både misstänksam och aggressiv. Det blir helt enkelt svårt att se resonemangen och missuppfattningar sker hela tiden

Funktionsnedsättning i Skåne

Det finns olika typer av hjälp att få om man lever med en funktionsnedsättning. En hjälpinsats är personlig assistans. Du kan fritt välja anordnare bland annat detta assistansföretag i Skåne. Assistansbolaget ansvarar för genomförandet av din personliga assistans och tar arbetsgivaransvaret för personliga assistenter. Du som har personlig assistans behöver inte betala något. Kommunen och försäkringskassan ersätter ditt assistansföretag för assistanshjälp. Du kan läsa mer om personlig assistans på ivo.se eller forsakringskassan.se

Behandlingar botox

Botulinumtoxin typ A, oftast kallat Botox, är ett ämne som kan användas för att behandla ålderstecken. Botox får muskler att slappna av och på så sätt reduceras de rynkor som uppstår av musklernas upprepade rörelser. Botox reducerar och stoppar rynkor i panna, mm. Botox kan också användas för att behandla kraftiga svettningar, tandgnissel med mera.
Boka behandlingar med Botulinumtoxin typ a stockholm.